Положення про захист персональних даних та конфіденційності

У цьому Положенні про захист персональних даних та конфіденційності (далі – «Положення») визначається порядок обробки та захисту Товариством з обмеженою відповідальністю “МЕДІА ТЕХ ГЛОБАЛ” (ЄДРПОУ 44307206), що здійснює свою діяльність під брендом “Talentgrator” (далі – “Talentgrator”) , яка є власником отриманих персональних даних.

Термін «персональні дані» згідно з визначенням, даним у Законі України «Про захист персональних даних» № 2297-XII від 01.06.2010 року, означає будь-які відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Надсилаючи Talentgrator резюме та/або заповнюючи анкету на сайті talentgrator.com (далі — «Сайт»), надсилаючи інші подібні листи на електронні адреси компаній та/або інших користувачів Сайту, ви відповідно до Закону надаєте нам добровільну та інформовану згоду на обробку ваших персональних даних, зазначених у резюме та/або анкеті, а також на розповсюдження (в тому числі надання, реалізацію, передачу) ваших персональних даних третім особам та підтверджуєте намір стати кандидатом на одну з або кількох наявних у базі даних Talentgrator вакансій або на укладання договору підряду із потенційним замовником.

Це Положення стосується всіх персональних даних, які ви надаєте нам та які Talentgrator збирає про вас.

Обробка отриманих персональних даних здійснюється Talentgrator відповідно до цього Положення та вимог чинного законодавства України.

Ми дбаємо про конфіденційність інформації, яка передається та забезпечуємо захист персональних даних, які отримуємо від вас безпосередньо або через уповноважених вами третіх осіб в електронній формі або на матеріальних носіях.

Персональні дані, що обробляються

Ми збираємо персональні дані, які ви надаєте нам за вашим власним бажанням безпосередньо або через уповноважені вами треті особи, а саме:

 1. основна інформація: ПІБ, стать, громадянство, автобіографія, дата (день/місяць/рік) та місце народження, інші відомості, що містяться в резюме;
 2. контактні дані, у тому числі телефон, адреса електронної пошти, контакти в чатах та інших електронних ресурсах, якщо це зазначено у резюме/анкеті;
 3. дані із соціальних мереж, до яких ви надали доступ, акаунт у соціальних мережах, контакти;
 4. відомості про освіту, у тому числі відомості, що містяться в документах про освіту, такі як найменування та адреса освітньої або наукової установи, період, вид та форма навчання, дата закінчення, факультет, отримана кваліфікація, направлення та спеціальність, у тому числі професійні сертифікати, участь у професійних асоціаціях, відомості про вчене звання та ступінь, рівень володіння іноземними мовами, відомості про атестацію, підвищення кваліфікації та професійну перепідготовку;
 5. відомості про наявний досвід роботи, включаючи інформацію про попередні місця роботи (найменування роботодавців, дати початку та закінчення роботи, посада);
 6. відомості про реєстрацію як фізична особа - підприємця;
 7. фінансова інформація, включаючи відомості про приблизний розмір доходів;
 8. інформація про фізичні дані суб'єкта персональних даних, зокрема фотографії;
 9. інформація про співбесіду з Talentgrator.

Персональні дані, які не обробляються

Ми не збираємо і не обробляємо персональні дані, що стосуються: політичних поглядів та членства у політичних партіях та профспілках; релігійних переконань; расового чи етнічного походження; здоров'я чи медичного діагнозу; особистого життя чи орієнтації; генетичних чи біометричних даних; притягнення до кримінальної відповідальності. Однак, ми опрацьовуємо таку інформацію, якщо ви повідомляєте її нам і добровільно висловлюєте на це згоду.

Способи отримання персональних даних

Ми можемо збирати та обробляти ваші персональні дані в ході нашої діяльності. Ваші особисті дані можуть бути отримані шляхом:

 1. надсилання в Talentgrator електронного повідомлення або запиту з персональними даними, через Сайт або через інші канали;
 2. використання вами нашого Сайту, коли ви підписуєте або робите запит щодо розсилки вам інформаційних матеріалів;
 3. спілкування з нами електронною поштою;
 4. вашої участі у заходах, що проводяться / організовуються Talentgrator;
 5. при користуванні нашими послугами або внаслідок ваших стосунків з одним чи кількома нашими співробітниками, клієнтами;
 6. ваших відповідей на наші повідомлення або запити про надання інформації.

Цілі обробки персональних даних

Метою обробки персональних даних є підтвердження відповідності кваліфікації кандидатів наявним у базі даних Talentgrator вакансій, занесення персональних даних кандидатів у базу даних потенційних контрагентів або для формування кадрового резерву, рекомендації кандидатів клієнтам Talentgrator, встановлення зворотного зв'язку з кандидатами.

IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується наш Сайт, тип пристрою, тип операційної системи та комп'ютера, мобільного браузера, дата та час відвідування Cайту (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли cookies обробляються з метою покращення роботи Cайту, надання рішень, що найбільш відповідають потребам кандидата, надання інформації щодо послуг Talentgrator.

Talentgrator здійснює збір тільки тієї інформації, яка необхідна для обробки вашого запиту та можливості зв'язатися з вами, або для виконання нами договірних зобов'язань, надання вам персональної інформації рекламно-маркетингового характеру.

IP-адреси пристроїв, за допомогою яких відвідується наш Сайт, тип пристрою, тип операційної системи та комп'ютера, мобільного браузера, дата та час відвідування Cайту (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Сайті, файли cookies обробляються з метою покращення роботи Cайту, надання рішень, що найбільш відповідають потребам кандидата, надання інформації щодо послуг Talentgrator.

Talentgrator здійснює збір тільки тієї інформації, яка необхідна для обробки вашого запиту та можливості зв'язатися з вами, або для виконання нами договірних зобов'язань, надання вам персональної інформації рекламно-маркетингового характеру.

Цілями обробки персональних даних є:

 1. відповідь на ваш запит;
 2. виконання зобов'язань за договором про надання послуг;
 3. виконання зобов'язання, встановленого законом;
 4. наявність законних інтересів;
 5. інші цілі: в окремих випадках ми запитуватимемо у вас індивідуальну згоду на обробку тих чи інших ваших персональних даних, при цьому така обробка буде здійснюватися лише за умови отримання вашої письмової згоди. Ви можете у будь-який момент відкликати свою згоду, звернувшись до нас за адресою [email protected] та вказавши мету, з якою ваші персональні дані були нам надані.

Способи, що застосовуються для обробки персональних даних:

 1. автоматизована обробка;
 2. неавтоматизована обробка; 
 3. змішана обробка; 
 4. обробка шляхом копіювання;
 5. зберігання персональних даних у паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на серверах Talentgrator, його клієнтів, яким такі персональні дані передані відповідно до умов цього Положення;
 6. перегляд персональних даних для визначення наявності інформації, що відноситься до мети збирання та обробки персональних даних;
 7. надання доступу до персональних даних особам, яким вони необхідні для виконання своїх посадових обов'язків, зобов'язань у рамках чинних застосовних договорів;
 8. інші способи обробки відповідно до мети збору та обробки персональних даних.

Передача персональних даних

Для надання послуг нам може знадобитися передати ваші персональні дані третім особам, роботодавцям (розпорядникам). Ми надаємо ваші дані потенційним роботодавцям, з якими у нас укладено договори про надання послуг або підписано комерційні пропозиції.

Ми передаємо персональні дані третім особам, якщо це необхідно для цілей реалізації нашої професійної діяльності, обробки ваших запитів, виконання договірних зобов'язань та/або коли це вимагається чи допускається законодавством чи професійними стандартами.

Надсилаючи нам резюме та заповнюючи анкету на Сайті talentgrator.com, ви підтверджуєте, що розпорядники персональних даних обробляють ваші персональні дані, здійснюють збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та розповсюдження (реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі із використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Розпорядники мають право отримувати персональні дані з будь-яких законних джерел, у тому числі від вас та від третіх осіб, а також опрацьовувати всі зазначені в цьому Положенні персональні дані, на що ви даєте повну та безумовну згоду.

Ви завжди можете отримати відповідну інформацію про будь-яку передачу ваших персональних даних третім особам (включно з відповідними механізмами передачі), звернувшись до нас за адресою [email protected].

Ваші права на обробку персональних даних

Ви маєте право знати про:

 1. джерела збору;
 2. місцезнаходження своїх персональних даних;
 3. цілі обробки персональних даних;
 4. місцезнаходження власника або розпорядника персональних даних.

Ви маєте право:

 1. на доступ до своїх персональних даних;
 2. отримувати інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші особисті дані;
 3. отримувати інформацію про умови надання доступу до ваших персональних даних;
 4. вимагати оновлення або виправлення будь-яких неточностей у ваших персональних даних або доповнення будь-яких неповних персональних даних, що зберігаються у нас;
 5. вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 6. звертатися зі скаргами щодо опрацювання своїх персональних даних;
 7. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 8. вимагати видалення ваших персональних даних, якщо ви вважаєте, що термін їх зберігання невиправдано перевищений, а також за певних обставин вимагати, щоб їх обробка здійснювалася в обмеженому обсязі;
 9. інші права, визначені законом.

Якщо ви хочете скористатися будь-яким із перелічених вище прав, зверніться до нас будь-яким з наступних способів: надіславши запит на адресу: [email protected]; зателефонувавши нам за телефоном: +38 068 872 56 29; або надіславши письмовий запит за адресою: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, д.6-Д, оф. 43. При зверненні, будь ласка, чітко вкажіть мету, з якою ви надали нам свої персональні дані, яку інформацію ви хочете отримати, переглянути, змінити, видалити або обробку яку ви хочете зупинити. Ми докладемо всіх розумних та практично здійснених заходів для виконання вашого запиту за умови, що він не суперечить законодавству та професійним стандартам.

Захист персональних даних

У Talentgrator діють заходи та політика забезпечення безпеки та захисту персональних даних. Однак у зв'язку з існуючими загрозами інформаційній безпеці не існує абсолютних гарантій збереження персональних даних.

Ми робимо все можливе, щоб захистити ваші персональні дані. Ми надаємо доступ до ваших персональних даних лише тим особам, яким він необхідний для виконання службових обов'язків. Ми забезпечуємо конфіденційність ваших персональних даних, у тому числі особами, які мають доступ до даних через виконання своїх службових обов'язків. Ми зберігаємо персональні дані протягом лише періоду, який необхідний нам для забезпечення виконання договірних та законодавчих вимог. Термін зберігання таких даних залежатиме від конкретних обставин та обставин, з урахуванням яких проводиться збір даних.

Під час відвідування нашого Сайту ви можете побачити посилання на інші веб-сайти, програми та платформи, які надаються не нами, а іншими компаніями. Ми не несемо відповідальності за такі веб-сайти, програми та платформи, і це Положення не поширюється на них. Talentgrator використовує інтернет-сервіс Google Analytics. Детальну інформацію про використання Google Analytics у Talentgrator можна знайти тут: https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Щоб надати відвідувачам сайту більше варіантів вибору збору даних Google Analytics, Google розробив додатковий браузер Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Додатковий браузер зв'язується з Google Analytics JavaScript (ga.js), щоб інформація про відвідування сайту не надходила до Google Analytics. Додатковий браузер Google Analytics не перешкоджає тому, щоб інформація надходила на сайт або в інші служби веб-аналітики.

Наш Сайт використовує Pixel від компанії Facebook Inc., 1601 S. California Ave, CA 94304, USA (для оцінки конверсії дій відвідувача).

Термін обробки та зберігання

Обробка та зберігання ваших персональних даних здійснюється протягом усього терміну розгляду вашої кандидатури на заміщення відповідної вакантної посади, що є в Talentgrator, а також після прийняття рішення про відмову у прийнятті на роботу або неукладення з вами цивільно-правового договору — з метою включення персональних даних у кадровий резерв або бази даних потенційних контрагентів, до відкликання вами згоди, якщо відсутні інші законні підстави для обробки та зберігання ваших персональних даних. Протягом цього терміну Talentgrator, інші вказані у цьому Положенні особи мають право обробляти, у тому числі зберігати ваші персональні дані.

Згода

 1. Використання Сайту засобами, передбаченими цим Положенням, означає повну вашу згоду з цим Положенням та зазначеними у ньому цілями та умовами обробки ваших персональних даних.
 2. Надсилаючи нам резюме та заповнюючи анкету на Сайті, ви надаєте нам добровільну та інформовану згоду на обробку ваших персональних даних.
 3. Надаючи персональні дані колишніх роботодавців, клієнтів, родичів, інших осіб Talentgrator, ви гарантуєте, що вами отримано згоду цих осіб на передачу їх персональних даних для обробки Talentgrator відповідно до цілей обробки персональних даних, зазначених у пункті 4 цього Положення.
 4. Ви повідомленні про можливе отримання ваших персональних даних та даєте Talentgrator свою згоду на отримання персональних даних третіми особами відповідно до цього Положення.
 5. Ви попереджені про наслідки відмови від надання згоди на отримання ваших персональних даних третіми особами, у тому числі що це може стати однією з причин вибору іншого кандидата під час працевлаштування або укладання цивільно-правового договору.
 6. Ця угода набирає чинності з дати її надання вами.
 7. Ви повідомлені, що ця згода може бути відкликана у будь-який час шляхом письмового повідомлення про відкликання, надісланого рекомендованим листом на адресу Talentgrator: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, 6-Д, оф. 43, а також шляхом надсилання повідомлення (електронного листа) про відкликання за адресою електронної пошти: [email protected]
 8. Відкликання цієї згоди набирає чинності з дати отримання відповідного повідомлення Talentgrator.
 9. Відкликання згоди тягне за собою припинення обробки персональних даних, якщо відсутні інші підстави обробки персональних даних.
 10. Якщо будь-які статті цього Положення будуть визнані такими, що не відповідають законодавству України або недійсними, це не повинно впливати на дійсність та правомочність інших статей Положення.

Внесення змін до Положення

Для забезпечення належного захисту персональних даних ми можемо час від часу вносити зміни до цього Положення. Про всі істотні зміни цього Положення ми повідомлятимемо на нашому Сайті. Продовження використання нашого Сайту та послуг після публікації змін до цього Положення означає, що ви прочитали та погодилися з усіма змінами. Коли ми будемо вносити зміни, на першій сторінці цього Положення ми будемо вказувати дату редакції, що діє. Ви можете завантажувати, роздруковувати або іншим чином зберігати копію цього Положення.

У цьому Положенні термін Talentgrator, а також займенник «ми» та похідні від нього особисті займенники означає Товариство з обмеженою відповідальністю “МЕДІА ТЕХ ГЛОБАЛ” (ЄДРПОУ 44307206), з місцезнаходженням за адресою: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд.6 корпус Д, оф. 43, адреса електронної пошти: [email protected].

Останнє оновлення: 2 червня, 2021